Vad är en dab Radio? Förklarat!

cshong BZ6JN0ejwmk unsplash

En DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) är en typ av radio som använder digital teknologi för att sända och ta emot radiokanaler. Detta skiljer sig från traditionell analog radio, där ljudet sänds som en analog vågform.

Fördelar med DAB-radio

 • Bättre ljudkvalitet: DAB-sändningar ger ett kristallklart ljud med minimal brus och förvrängning.
 • Fler kanaler: DAB-sändningar kan komprimera flera radiokanaler på samma frekvens, vilket ger fler valmöjligheter för lyssnaren.
 • Interaktivitet: DAB-radios kan ha inbyggda funktioner som elektronisk programguide (EPG) och text-till-tal-funktioner som gör det lättare att hitta och välja radiokanaler.
 • Mindre störningar: DAB-sändningar är mindre känsliga för störningar från andra elektroniska enheter, som mobiltelefoner eller trådlösa nätverk.

Nackdelar med DAB-radio

 • Begränsad täckning: DAB-sändningar har en begränsad täckning jämfört med analog radio, så det finns områden där DAB-radiosignalen inte når.
 • Mer kostsam: DAB-radio är mer kostsam än traditionell radio, både vad gäller utrustning och sändning.
 • Begränsade äldre enheter: Många äldre radiokanaler och enheter inte är kompatibla med DAB-teknologi.

DAB-radio är en modern teknologi som ger bättre ljudkvalitet och fler valmöjligheter för lyssnaren. Men det har också sina begränsningar, såsom begränsad täckning och högre kostnader. DAB-radios är vanligt förekommande i Europa, men är inte lika vanligt förekommande i andra delar av världen.

DAB-teknologi

DAB-teknologi använder digital komprimering för att sända radiokanaler. Ljudet komprimeras till en digital signal och denna signal sänds sedan ut i luften. Denna signal kan innehålla flera radiokanaler på samma frekvens, vilket ger fler valmöjligheter för lyssnaren. DAB-sändningar är också mindre känsliga för störningar från andra elektroniska enheter, såsom mobiltelefoner eller trådlösa nätverk.

DAB+

DAB+ är en förbättrad version av DAB-teknologi. DAB+ använder en mer effektiv komprimeringsteknik som ger en högre kanaltäthet och bättre ljudkvalitet. DAB+ är också mer kompatibelt med mobiltelefoner och andra enheter med begränsade mottagningsegenskaper.

DAB-radio i Sverige

DAB-radio är vanligt förekommande i Sverige och flera radiokanaler sänder nu digitalt. DAB-sändningar finns tillgängliga i de flesta större städerna och täcker en betydande del av befolkningen. Men det finns fortfarande områden där DAB-radiosignalen inte når och det finns begränsningar för äldre enheter och radiokanaler som inte är kompatibla med DAB-teknologi.

Sammanfattning

DAB-radio är en modern teknologi som ger bättre ljudkvalitet och fler valmöjligheter för lyssnaren. DAB+ är en förbättrad version av DAB-teknologi med högre kanaltäthet och bättre ljudkvalitet. DAB-radio är vanligt förekommande i Sverige, men det finns fortfarande områden där DAB-radiosignalen inte når och det finns begränsningar för äldre enheter och radiokanaler som inte är kompatibla med DAB-teknologi.

Relaterade Inlägg

 • Vad kan en Podcast Handla om?

 • Vilken är skillnaden mellan Webbradio och Podradio?

 • Måste man ha Internet för att Lyssna på DAB-Radio?

 • Kan man Lyssna på Radio i TV?

 • Kan man Lyssna på Radio på Mobilen?

 • Finns det Radio i Iphone?