Vad hände med Vic Morrow? En undersökning av hans dödsfall

1696611955

Vic Morrow var en framstående amerikansk skådespelare, mest känd för sin roll i den populära TV-serien ”Combat!” och i filmen ”Twilight Zone: The Movie”. Tyvärr slutade hans liv på ett tragiskt sätt i en olycka under inspelningen av ”Twilight Zone: The Movie” år 1982. I denna artikel kommer vi att undersöka händelsen och de omständigheter som ledde till Morrows död.

Bakgrund

Vic Morrow föddes den 14 februari 1929 i Bronx, New York. Han inledde sin skådespelarkarriär på Broadway och gjorde sedan sin filmdebut på 1950-talet. Morrow blev snabbt en erkänd skådespelare och hans talang och karisma gjorde honom till en populär figur i underhållningsindustrin.

”Twilight Zone: The Movie”

”Twilight Zone: The Movie” var en antologifilm som släpptes 1983 och var baserad på den populära TV-serien ”Twilight Zone” från 1959-1964. Filmen bestod av fyra kortfilmer, och Vic Morrow var med i en av dem, regisserad av John Landis.

Olyckan

Den 23 juli 1982 var Morrow på inspelningsplatsen för ”Twilight Zone: The Movie” i Santa Clarita, Kalifornien. Den specifika scenen som filmades var en återgivning av Vietnamkriget, där Morrow spelade en amerikansk soldat.

Under inspelningen skulle Morrow rädda två vietnamesiska barn genom att bära dem över en flod. Dock gick något fruktansvärt fel. En helikopter som användes i scenen flög för lågt och orsakade en kraftig luftvirvel. Denna virvel resulterade i att helikoptern tappade kontrollen och störtade ner på Morrow och de två barnen.

Tragiskt nog förlorade Morrow och de båda barnen sina liv direkt i olyckan. Detta var en fruktansvärd händelse som chockade hela filmindustrin och ledde till en av de mest uppmärksammade olyckorna i filmhistorien.

Utredning och rättsligt efterspel

Efter olyckan genomfördes en omfattande utredning för att fastställa de exakta orsakerna till olyckan. Det framkom att flera säkerhetsåtgärder inte hade vidtagits för att skydda skådespelarna under inspelningen.

En av de allvarligaste bristerna var att barnen som Morrow bar inte hade ett tillräckligt arbetstillstånd, och de var inte heller tillräckligt informerade om riskerna med inspelningen. Dessutom hade helikopterpiloten inte tillräcklig erfarenhet av att flyga i svåra förhållanden och hade inte fått tillräcklig träning för denna specifika scen.

John Landis, regissören för segmentet där olyckan inträffade, åtalades senare för vållande till annans död. Efter en lång rättegång blev han dock frikänd från de allvarligaste anklagelserna, men olyckan ledde till förändringar i säkerhetsföreskrifterna inom filmindustrin.

Arvet efter olyckan

Vic Morrows död hade en djupgående påverkan på filmindustrin och resulterade i en rad förändringar och förbättringar av säkerhetsföreskrifterna. Filminspelningar blev mer noggrant reglerade och strikta säkerhetsprotokoll infördes för att skydda skådespelare och filmteam.

Det tragiska dödsfallet ledde också till en större medvetenhet om vikten av att skydda barnskådespelare och se till att de får rätt skydd och information om inspelningens risker. Detta har lett till att det finns strikta regler och föreskrifter för att säkerställa barnskådespelares säkerhet i dagens filmindustri.

Slutsats

Vic Morrows dödsfall under inspelningen av ”Twilight Zone: The Movie” var en olycka som skakade hela filmindustrin. Bristen på tillräckliga säkerhetsåtgärder och olyckliga omständigheter ledde till att Morrow och två barn förlorade sina liv. Denna olycka påverkade filmindustrin och resulterade i en förbättrad säkerhetskultur och strängare föreskrifter för att skydda skådespelare och filmteam.

FAQ

1. Vad var Vic Morrows mest kända roll?
Vic Morrow är mest känd för sin roll som Sergeant Chip Saunders i TV-serien ”Combat!”.

2. Hur påverkade Vic Morrows död filmindustrin?
Vic Morrows död ledde till förändringar och förbättringar av säkerhetsföreskrifterna inom filmindustrin, med striktare regler och protokoll för att skydda skådespelare och filmteam.

3. Vem ansvarades för olyckan under inspelningen av ”Twilight Zone: The Movie”?
Regissören John Landis åtalades för vållande till annans död, men blev senare frikänd från de allvarligaste anklagelserna.

4. Vilka åtgärder vidtogs efter olyckan för att förhindra liknande incidenter?
Efter olyckan infördes striktare säkerhetsföreskrifter inom filmindustrin, inklusive noggrann reglering av inspelningar och bättre skydd för skådespelare och filmteam.

5. Hur påverkade olyckan barnskådespelare?
Vic Morrows död ledde till ökad medvetenhet om behovet av att skydda barnskådespelare och resulterade i striktare regler och föreskrifter för att säkerställa deras säkerhet inom filmindustrin.

Relaterade Inlägg